Programvara för undervisning om Branch-and-Bound-metoden.

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Ahlstedt Gyllbrandt, Jonathan
Furberg, Anna
Ramle, Anges
Villysson, Johan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Grundläggande vetenskaper , Optimeringslära, systemteori , Basic Sciences , Optimization, systems theory
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index