Att främja cykling: Hur GoCo Health Innovation City kan leda vägen

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Maskinteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2019
Författare
Andersson, Ludvig
Emanuelsson, Karl
Ferreira Sandberg, Julia
Lundberg, Rikard
Skåreby Kalaaji, Aida
Sundestrand, Linnea
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Hållbar utveckling , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Maskinteknik , Production , Sustainable Development , Innovation & Entrepreneurship , Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index