Smartcontainern - En studie om smartcontainers roll i transportkedjan

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Bokstedt, Christoffer
Flodin, Hanna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
På senare år har det blivit alltmer intressant att följa vart ditt gods befinner sig genom hela transportkedjan. Att använda sig utav en smartcontainer kan hjälpa till med den informationen. En smartcontainer är en container som är utrustad med en liten transponder som hela tiden är uppkopplad till internet. Tack vare att containern hela tiden är uppkopplad kan den ge information gällande var den befinner sig. Syftet med den här rapporten är att se vilka värdeskapande tjänster som kan komma från att använda en smartcontainer. Den kommer också att studeras om det är mer fördelaktigt att använda sig utav smartcontainern inom en specifik bransch. Något som också är en del av transporterna är transportavtalen. I den här rapporten kommer det också att undersökas om detta avtal kommer att förändras beroende på om godset transporteras i en smartcontainer jämför med en konventionell container. För att svara på dessa frågor har begränsningar gjort till transport av containers inom sjösektorn. Inte heller de ekonomiska eller tekniska aspekterna kommer att belysas. Utifrån intervjuer utförda med stora aktörer inom branschen, har det framkommit att smartcontainern bidrar med många värdeskapande tjänster. Informationen som smartcontainern bidrar med hjälper till att precisera när godset kommer fram till angiven destination och om den har utsatts för något under transporten. När det kommer till högvärdigt gods samt temperaturkänsligt gods som frukt, grönsaker och mediciner är detta till stor hjälp.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Smartcontainers , kyltransport , transportavtal , rederi , containerrederi , transport
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index