Framtidens lastdator och dess design - En user centered design-studie om lastdatorns och ventilstyrningssystemets gränssnitt

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Sjökapten 180 hp (sjökaptensexamen)
Publicerad
2023
Författare
Jonsson, August
Berthelsen, Niels
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Utvecklingen till sjöss, liksom i resten av samhället, går åt att fler funktioner ombord blir mer automatiserade. Denna rapport syftar till att undersöka gränssnittet på de datorer som används ombord på oljetankfartyg för att lasta och lossa fartyget. Denna studie har använt ett User Centered Design (UCD)-perspektiv och bygger på en tidigare förstudie som har identifierat ett antal nya funktioner som syftar till att effektivisera lasthanteringen ombord. Fokusgrupper, bestående av deltagare med erfarenhet från oljetankfartyg, har ombetts betygsätta dessa nya funktioner och sedan resonera sig fram till hur dessa funktioner skulle kunna integreras i ett redan existerande system. De funktioner som berördes hade enbart att göra med själva handhavandet under en lastnings-/lossningsoperationen och berörde inte något som sker innan eller efter lastning, inte heller kommunikation. Resultatet visar att det deltagarna i fokusgrupperna anser att det generellt sett finns en användbarhet i de funktioner som presenterades för dem. Funktionerna och resultatet från studien presenterades även för experter inom området som också såg att det finns en användbarhet i dessa funktioner. När det kommer till designen och integrationen av dessa funktioner presenterade fokusgrupperna flera förslag som liknade varandras. Detta tolkas som det finns en del konsensus i hur information ska presenteras i de datorskärmar som används vid lastning och lossning. Studien genomfördes på Chalmers tekniska högskola i Göteborg och var en första del i en designprocess för en mer automatiserad lastnings-/lossningsoperation ombord på oljetankfartyg.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Automation , AI , ML , lastdator , lastoperation , UCD
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index