En längre tid

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Abbas, Rami
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Projektplatsen innehar en kontext som kan beskrivas som flera komponenter i ett möte. Hjalmar Brantlingsgatan för med sig en högt trafikerad väg med separata vägstrukturer för biltrafik och annan kollektivtrafik. Följer man vägen inser man snabbt att Hjalmar Brantlingsgatan har en stark koppling till resterande delar av Göteborg. Hjalmar Brantlingsgatan för därmed sig viktiga förutsättningar i utvecklingen av projektplatsen. Österut finns Sotérusgatan som är en mindre väg för biltrafik, gång och cykel. Vägen kan beskrivas som mer tålig till förändring då kopplingarna är mer limiterade i sammanhanget. Typografin som ska bearbetas är plan och består i dagsläget av två fotbollsplaner samt öppna ytor. Omkringliggande byggnadsstrukturer består av villor samt lägenheter som skapar intressanta höjdskillnader samt en variation i former. Norr finns Volvo som har planer om att vidareutveckla sitt område och i framtiden expandera, en viktig komponent i skapandet av platsen då Volvo tillför en kommersiell drivkraft i området . Söderut finner vi Kyrkby torg, en plats som för tillfället ej är inspirerande, men en plats som inger en potential i framtida vidareutveckling av området. I utvecklingen av platsen har projektet i avsikt att skildra en integrering av kommersiella förutsättningar som tillkommer med Volvo. Vidare ska projektet skapa mötesplatser, platser för dialog, gröna ytor och möjlighet för framtida vidareutveckling. I bearbetningen av platsen vill jag nyttja den separation och kategorisering i strukturen som idag finns på Hjalmar Brantlingsgatan. Flöden som kan nyttjas består av arbetare som ska ta sig till och från bland annat Volvo, besökare som vistas i området, förbipasserande och de som är bosatta i området.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index