Utvinning av sambandsregler som beslutsunderlag mot utvecklad artikelplacering

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Aderhjelm, Hampus
Lassagård, Julia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
För många företag med en lager- och distributionsverksamhet är den största kostnaden orderplockning, som är processen att paketera varor för utleverans till kund. För att effektivisera orderplockningsprocessen har artikelplacering visat sig ha en betydlig påverkan. Ett sätt att utveckla artikelplacering är att anpassa den efter samband mellan artiklar. En teknik för att hitta samband mellan artiklar är utvinning av sambandsregler. Trots den snabba utvecklingen och en ökad uppmärksamhet för datautvinning inom logistikbranschen, ger befintlig litteratur begränsade insikter om vilka förutsättningar som krävs och hur utvinning av sambandsregler hos en lagerverksamhet fungerar. Syftet med studien är att föreslå hur en lagerverksamhet kan utvinna sambandsregler som ska användas som beslutsunderlag för att utveckla artikelplacering, samt identifiera förutsättningar för att utvinna användbara sambandsregler. Arbetet utförs på ett fallföretag som är en grossistverksamhet med lager- och logistikverksamhet. Datainsamling gjordes i form av litteraturstudie, intervjuer, observationer och dokumentstudie hos fallföretaget. Den insamlade data analyserades och resultatet visade flera förutsättningar som krävdes för att utvinna sambandsregler på en lagerverksamhet. Dessa är behovet av tillgänglig kundorderdata, verktyg som kan hantera datamängden, ren och relevant data, mänsklig interaktion med datamängden, mänsklig analys av resultatet och tillgängliga resurser. Vidare presenterade studien ett förslag på en modell i Microsoft Excel för att utvinna sambandsregler. Resultaten från modellen redovisar visuellt de samband som identifieras från en grossistverksamhets kundorderdata. På grund av begränsningar av studien anses den inte kunna generera generella svar för alla lagerverksamheter. För att uppnå en högre generaliserbarhet hade flera fallföretag behövts undersökas och jämföras.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Utvinning av sambandsregler, datautvinning, artikelplacering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index