Swedish Grace Revival

Typ
Program
Publicerad
2018
Författare
Modellbyggare
Ranch, Johan
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Projektet “Swedish Grace Revival” handlar om hur man kan gestalta bostadshus genom arkitekturhistoria, feminism och hbtq-teorier. Genom en analys av den nyklassicistiska stilen “Swedish Grace” skapades ett nytt stilideal, moderniserad till en ny stil. Detta kan ses i kvarterets helhet (se situationsmodell 2022-16B) som är en nytolkning av Albert Lilienbergs trädgårdsideal. I detaljmodellen kan tolkningen ses via de reliefer, som följer queerteorin “Cross Cladding” av Katarina Bonnevier. Här syns påklädda till synes kvinnoklädda gestalter på piano-nobile våningen, medan på bottenvåningen syns nakna mansklädda gestalter, tittandes upp mot kvinnogestalterna. Allt i en form av drag-arkitektur. Det vill säga en omtolkning på dåtidens ornamentstil.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
feminism , hbtq , cross cladding , Bonnevier , Lyco , trans , drag , dragqueen
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Johan Ranch
Geografisk plats
Göteborg
Byggnad (typ)
Bostad
Byggår
2018
Modelltyp
Detalj
Skala
1:20
Teknik / material
Trä, Plywood, kartong, laserskärare, papper, skalpell, sprayfärg
Index
2022-16A