Bamilekehydda

Typ
Program
Publicerad
1981
Författare
Modellbyggare
Okänd
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar hyddans takkonstruktion.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Kamerun, Västafrika
Byggnad (typ)
Bostad
Byggår
Modelltyp
Detalj
Skala
1:15
Teknik / material
Index
1965-31