Assisterad zonindelning – Zonindelningsförslag baserade på lastdata från entreprenadmaskiner

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Datateknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Sargent, Jonathan
Claesson, Martin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Stenbrotts storlek och förändringshastighet är båda faktorer för hur resurskrävande det är för bolag att hålla kartor uppdaterade. I projektet används information genererat från existerande system i dumprar och hjullastare i en algoritm med 2 uppgifter, att kategorisera informationen och generera zoner baserat på de olika grupperna av noder. Vilket möjliggörs genom tillgång till geografisk, temporal information, samt information angående vad maskinen gjorde. Målet är att en potentiell integration till existerande system, som sedan skulle kunna vara hjälpmedel för maskin-förare. Genom problemdomänen definierar rapporten mål för en algoritm som ska kunna användas i produktion och vara till störst användning för maskinarbetare möjligt. En initial design har i samarbete med produktägaren använts som utgångspunkt och en mvp har utvecklats och raffinerats. Algoritmen har utvecklats genom agilt arbete med inspiration från scrum. Först skapades en simpel version som sedan förbättrades och reviderades efter bedömning från både utvecklare och produktägare. Genom användandet av biblioteket förenklar projektet utvärdering av de olika iterationerna. Som resultat erhåller projektet en algoritm som utöver att klara av prestandakraven genererar beskrivningar av information som kan vara till hjälp vid gruvdrift. För vidare utveckling rekommenderas undersökande av alternativ som exempelvis gruppering av noder genom maskinlärning. Ytterliggare förbättringar skulle kunna involvera förmåga för algoritmen att utgå från existerande resulterande zoner för att hoppa över delar av arbetet och därmed ytterligare optimeras i prestanda.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
algoritmer , agilt arbete , zoner , automatisering , stenbrott , algorithm , agile , automation , quarry
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index