Tifo-pinne, en prototyp för projicering av text och bilder i luften

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Software Engineering (300 hp)
Publicerad
2016
Författare
Haar, Patrik
Ivarsson, Jesper
Vannas, Vanessa
Fahlgren, Henrik
Hessleryd, Albin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I den här rapporten dokumenteras och diskuteras konstruktionsarbetet av en Tifopinne. Tifo-pinne är en prototyp som projicerar text och bilder i luften vid en pendelrörelse med tillräckligt hög frekvens. Den kan användas som ett miljövänligare och säkrare alternativ till pyroteknik vid publika arrangemang. Konstruktionsarbetet genomfördes i delgrupper inriktade på hårdvara respektive mjukvara. Arbetet delades upp i tre prototyper med slutmålet att konstruera en slutgiltig prototyp som är portabel, har tillräcklig batteritid samt är tillräckligt synlig för att kunna användas på en fotbollsläktare under pågående match. Förutom konstruktionsarbetet har fältstudier av batterilivslängd samt prototypens prestanda gällande synlighet vid olika ljusförhållanden utförts. Resultatet visar att Tifo-pinnen är ett möjligt alternativ till pyroteknik men den klarar inte av satt kravspecifikation helt och hållet. Tifo-pinnen har tillräcklig batterilivslängd men inte tillräcklig prestanda i normala ljusförhållanden. Möjligheten att använda energiskördning för att ladda eller driva prototypen undersöktes men visade sig med dagens teknik vara ett otillräckligt alternativ.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Informations- och kommunikationsteknik , Data- och informationsvetenskap , Information & Communication Technology , Computer and Information Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index