Bostadshus hos Kwakiutlindianer

Typ
Program
Publicerad
1955
Författare
Modellbyggare
Branzell, Arne
Lilja, NilsOlof
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar ett flerfamiljshus hos Kwakiutl-stammen, ett fiskar- och valfångarfolk vid Canadas västkust. Familjerna flyttade under året längs kusten mellan sådana här hus. Husets stomme byggdes av cederträ och utgjordes av syllram, samt åsar på stolpar. På syllen restes väggar av plank och på åsarna lades takved. De tunga stommarna fick stå kvar, medan de lätta delarna flyttades till nästa boplats. Byarna bestod av en rad hus vända med sina bemålade gavlar mot vattnet.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
British Columbia, Canada
British Columbia, Canada
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1955-08