Augmented reality for a sustainable mining industry

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2019
Författare
Friman, Oliver
Greer, Alexander
Gustafsson, Niklas
Hellke, Jacob
Wiss, Oscar
Sands, Daniel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Maskinteknik , Hållbar utveckling , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Produktion , Mechanical Engineering , Sustainable Development , Innovation & Entrepreneurship , Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index