3D-skrivarsystem - Fjärrstyrning av 3D-skrivare och automatisk utmatning av utskrifter

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Maskinteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2014
Författare
Karlsson, Marc
Persson, Johan
Ringius, Håkan
Rostedt, Magnus
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Maskinteknik , Production , Innovation & Entrepreneurship , Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index