SmartParking Ett automatiserat inpasseringssystem för parkering

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Berger, Jimmie
Kadric, Hamza
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Nu för tiden fi nns det små, billiga och energisnåla minidatorer som är tillräckligt kraftfulla för att ha allsidig funktionalitet såsom trådlös kommunikation, sensorer för avståndsläsning eller kameror som kan ta högupplösta bilder. Dessa minidatorer är även relativt enkla att programmera och kan på så vis lösa alla tänkbara och otänkbara problem, vilket är något som vi ofta strävar efter i dagens moderna samhälle där allting ska gå snabbt och smidigt. Ett sådant problem är parkering, ett tröttsamt måste i dagens tätbefolkade storstäder. Syftet med det här projektet var att skapa ett system för att antingen manuellt via en applikation i mobilen starta, avsluta och betala för parkering alternativt med hjälp av sensorer, kameror och bildigenkänning automatisera detsamma. Resultatet som vi kom fram till var att det är möjligt med relativt små medel och tidsåtgång att lösa båda problemen genom att skapa en fungerande mobilapplikation och även ett grundläggande system som lyckas läsa av registreringsskyltar via bildigenkänning och därmed automatisera hantering av parkering.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Arduino , automatisering , bildigenkänning , maskininlärning , minidatorer , servomotor
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index