Bjälke förankrad i mur

Typ
Program
Publicerad
1964
Författare
Modellbyggare
Detterborg, Lottie
Dohl, Bir
Sahlin, Ingvar
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar uppläggning och förankring av takstolen i Söndeborg slot i Danmark (1520-talet).
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Söndeborg slot, Danmark
Söndeborg castle, Denmark
Byggnad (typ)
Slott
Byggår
1520-talet
Modelltyp
Detalj
Skala
Teknik / material
Trä
Index
1964-18
Samling