Webbaserad datavisualisering av producerad energi från solceller

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Khadjehnouri, Dara
Hellberg, Philip
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Projektet har genomförts på ett svenskt mjukvaruföretag som arbetar med IT-lösningar och molntjänster för företags varuflöden inom logistik, industri och e-handel. Företaget har solpaneler på taket. Syftet med detta examensarbete är att presentera befintlig data kring solcellerna på ett sätt så att de anställda och besökare på företaget kan ta del av informationen via en lokal hemsida.Tillsammans med företaget togs en idéskiss fram. Vi ska ta reda på hur man kan använda Angular, .NET Core och Highcharts för att visualisera datan. Solpaneler genererar ström genom att fotoner strålar på två halvledare. Eftersom dessa har olika laddning finns en potential mellan dessa och en elektron kan sättas i rörelse och på så vis generera ström. För att kunna skapa hemsidan som visar solenergidata behövdes en del tekniska verktyg. Man kan dela in det i två huvudsakliga delar: frontend och backend. I detta projekt används primärt Angular och Highcharts för frontend. JavaScript/TypeScript är programmeringsspråken..NET Core hanterar, med hjälp av dapper och mediatR, backend med C# som programmeringsspråk och Microsoft SQL Server Management Studio som databashanterare. Med hjälp av dessa bibliotek och ramverk skapas en lokal hemsida. Produkten blev en liten och modulär lokal hemsida där grafer ritas upp med den data som databasen tillhandahåller och design enligt idéskiss. Vi hade många idéer om vad man hade kunnat göra i projektet. Hade man fortsatt jobba med projektet så skulle man till exempel kunna koppla på ett API från en väderstation som visar hur mycket sol som förväntas komma. Vi skulle då kunna visa en graf som visar förväntad energiproduktion. Man skulle även kunna visualisera exempelvis hur många hushåll den producerade energin kan försörja.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
JavaScript , TypeScript , Angular , .NET Core , frontend , backend , ramverk , C#(c-sharp) , API , dapper , mediatR , Highcharts
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index