Åkered

Typ
Program
Publicerad
1971
Författare
Modellbyggare
Carlsson, Agneta
Lernvall, Birgitta
Olsson, Eva
Strandberg, Thommy
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
"Åkered är ett småhusområde från 1960-talet i Västra Frölunda, söder om Göteborg. Rad- och kedjehus ligger med entréerna mot varandra och utan förgårdar längs gator i nordväst-sydostlig riktning. Området är ett tidigt exempel på ett produktionsanpassat småhusområde, som gavs en "stadsmässig" form efter förebilder i köpstäder som t ex Dragör (se modell 340). Tanken var att planen skulle främja sociala kontakter i området. Modellen visar några kedjehus. Kedjehusen byggdes med dels inredda, dels oinredda vindar (4 1/2 resp 2 1/2 RoK). Entrégatan, som betjänar ca 14 hus, är körbar och fungerar ochså som lekplats. Området är ritat av GAKO arkitektkontor för det kommunala Göteborgs Stads Egnahems AB, som byggt och försålt husen."
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
arkitektkontor, GAKO
Geografisk plats
Göteborg
Göteborg, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
1960-talet
Modelltyp
Skala
1:100
Teknik / material
Index
1971-12
Samling