Aspekter kring buller och vibrationer i tunga fordons transmissioner - Teori, lagkrav och tekniska lösningar

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Maskinteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2013
Författare
Fatic, Armin
Karlsson, David
Bohman, Frida
Frykholm, Anna-Stina
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Transport , Teknisk mekanik , Annan maskinteknik , Transport , Applied Mechanics , Other Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index