Akha-by

Typ
Program
Publicerad
1966
Författare
Modellbyggare
Henriksson, Mats
Kalms, Tommy
Levander, Mats
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Akha är ett flyttande jordbruksfolk i norra Thailands bergsområde. När jorden inte längre är odlingsbar, flyttas byn. Männen vandrar iväg, som mest en dagsmarsch, bygger upp den nya byn och sedan flyttar husandar, kvinnor, barn och djur. den gamla byn får förfalla. Byarna består av 10-200 hus och bebos av familjer på 10-20 personer. Kajäka ligger i en västersluttning. var och en har byggt hus där det passade och inte efter någon plan med gator och torg. I byns mitt ligger hövdingens hus och byns gästhus. Varje storfamilj bebor en liten gård, som förutom huvudbyggnad består av spannmålsförråd och ofta ytterligare sovhus. Byn nås via två ingångar, försedda med flera portaler, som håller onda andar borta. En ny portal reses varje år.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Kajäka, Thailand
Kajäka, Thailand
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:500
Teknik / material
Index
1966-01A