Mikligarður, isländsk gård, översiktsmodell

Typ
Program
Publicerad
1966
Författare
Modellbyggare
Björnemo, Dag
Thorin, Leif
Trägårdh, Carin
Wiklund, Olof
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar gården Mikligarður, som den såg ut 1939. Gården är belägen på norra Island i en dalgång. Den ligger på en grässlätt, som ger bete för husdjuren. Bebyggelsen på Island är spridd, då boskapsskötseln är huvudnäring inne i landet. Ibland är det flera kilometer mellan gårdarna. Gården (bær som också betyder by) består av en kärna av sammanbyggda hus (bæjarhus) samt enskilda hus, strödda över ett större område. Framför husklungan ligger det inhägnade tunet, där marken göds för grönsaks- och foderodling. Utanför tunet finns slåtterängarna.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Island
Iceland
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:500
Teknik / material
Index
1966-07A
Samling