Beräkning av koldioxidutsläpp från frakter mellan Kina, USA och Sverige - Skillnader i koldioxidutsläpp med eller utan lagerhållning nära slutkund

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Wensing, Kajsa
Aho Vanhatapio, Amanda
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
En effekt av digitalisering och Covid-19 pandemin var att onlinehandeln ökade, vilket höjde kraven på transporter både nationellt och internationellt. Transporter utgör en stor andel av världens totala koldioxidutsläpp och är därmed en direkt orsak till globala uppvärmningen. Som känt handlar den globala uppvärmning om ökade temperaturer vilket bidrar till extrema väder. För att minska utsläppen måste transportplaneringen bli mer effektiv. I rapporten behandlas metoder och modeller för att beräkna koldioxidutsläpp från transporter. Arbetet utvärderar koldioxidutsläppen för en produkt som produceras i Kina, för ett svenskt företags räkning, och sedan transporteras till slutkund på USA:s östkust. Jämförelser görs mellan om varan transporteras till lager i Sverige eller direkt till en tredjepartslogistiker med lager i USA, i väntan på kundorder. Arbetet har gjorts i samarbete med företaget Prime Penguin, som är en mellanhand och hjälper företag att hitta en tredjepartslogistiker med lagerhållning nära slutkund. Flera rutter för Shanghai - Stockholm - New York och Shanghai - New York har undersökts. För sträckan mellan lagret i Sverige och slutkund i USA har både sjöoch flygtransport undersökts. Från producent till lager är det antagna transportmedlet alltid båt. När lager finns nära slutkund fraktas ordern med lastbil. Resultatet från denna rapport visar att för produkter som ska fraktas över hav kan ett lager nära slutkund, eventuellt genom en 3PL-partner, bidra till mindre koldioxidutsläpp tack vare kortare distans och möjlighet att använda mer klimatvänliga transportalternativ. Rapporten diskuterar också aspekterna kostnad, klimat och kundbehov i val av frakt.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index