Miljökrav vid vägprojekt En fallstudie av Trafikverkets vägprojekt med ofullbordat miljökrav

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2023
Författare
Andersson, Albert
Demelash, Elroel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
De globala klimatutmaningarna bekämpas på många olika plan och i denna studie får man ta del av hur det statliga organet Trafikverket arbetar för att minska klimatpåverkan från bygget av landets infrastruktur, specifikt vägprojekt. Forskningsstrategin är en fallstudie på ett specifikt projekt med ett misslyckat miljökrav. Trafikverket valde att implementera nya former av miljökrav på betong som är framtagna med syftet att styra marknaden till fördel för aktörer som producerar miljövänlig betong istället för det traditionella att räkna på den totala klimatpåverkan från själva projektet. Fallstudiens syfte är att lokalisera hinder och orsaker som försvårar för entreprenören att nå kraven samt framställa rekommendationer till Trafikverket. Genom intervjuer med alla inblandade aktörer och granskning av projektets dokumentation framkom det att den nya större agendan från Trafikverket aldrig presenterats för entreprenören. Ytterligare anlitade Trafikverket en konsult som framställde en teknisk beskrivning som var ogenomförbar. Fallstudien resulterar i upplysning om brister kring bland annat kommunikation och teoretisk kunskap.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Projekt , Kommunikation , Trafikverket , Entreprenad , Offentlig upphandling , Betong
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index