Stolpkvarn

Typ
Program
Publicerad
1955
Författare
Modellbyggare
Nygren, Hans
Svedhem, Krister
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Stolpkvarnen är vår ursprungliga väderkvarnstyp, som varit vanlig sedan medeltiden. På Öland hade ofta varje gård sin egen kvarn, ibland flera för olika utmalningsgrad. Malningen skedde framför allt på vintern, då det blåste bäst. I stolpkvarnen bärs kvarnhuset upp av en mittstock, som är infäst i ett sviktande underrede. Hela kvarnhjulet är rörligt och vrids av den s k kvarnhästen. På vingarna fästs tunna träluckor, s k segel, till ett antal som bestäms av vindstyrkan. Kvarnarna byggdes av ek med vingar av furu eller gran. Huset består av två våningar. I den övre, kvarnloftet, sker malningen. Den övre kvarnstenen drivs, genom en utväxlingsanordning, av det stora kugghjulet på gångåsen, tväraxeln som vingarna är fästa vid. I den övre, kvarnloftet, sker malningen. Den övre kvarnstenen drivs, genom en utväxlingsanordning, av det stora kugghjulet på gångåsen, tväraxeln som vingarna är fästa vid. I den nedre våningen förvarades mjöl och spannmål. Faran för antändning var stor vid drift, så lagren i maskineriet smordes omsorgsfullt. Björnhovdakvarnen flyttades till Skansen 1922.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Björnhovda socken, Öland (nu på Skansen)
Björnhovda parish, Öland, Sweden (now at Skansen, Stockholm)
Byggnad (typ)
Industi, kvar, väderkvarn
Byggår
Modelltyp
Byggnad
Skala
1:20
Teknik / material
Trä
Index
1955-03
Samling