Läsögården

Typ
Program
Publicerad
1973
Författare
Modellbyggare
Andersson, Lin
Grann, Lennart
Holm, Lena
Lord, Anders
Pileroth, Per
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar en gård på Läsö. Byggnaden är från 1700-talet, men på 1950-talet flyttad till Frilandsmuseet i Köpenhamn. Den har på Läsö ingått i en s k tvillinggård, en kringbyggd gård, som delas i två av en tvärbyggnad och bebos av två gårdsägare. Huset är av korsvirke med fyllnader av klinad lera, tegel och skiftesverksplank. Det tjocka taket av bändeltång är typiskt för Läsös gamla bebyggelse. Tången är fastsnörd till läkten vid takfoten, men ligger däröver i lösa skikt. Under 1800-talet dog bändeltången ut och därmed bruket att lägga tångtak. Huset består av en bostadslänga med kök, stuga och kamrar samt en storstugelänga med litet kök, där eldstaden, som värmer storstugans sättugn, saknar skorsten. På Läsö sköttes jordbruket av kvinnorna, medan männen bedrev sjöfart och fiske.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Läsö, Danmark (nu på Frilandsmuseet, Köpenhamn)
Läsö, Denmark (now in Frilandsmuseet, Copenhagen)
Byggnad (typ)
Byggår
1700-talet
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1973-03
Samling