Aerodynamiska effekter vid platooning: En simuleringsstudie på Windsormodellen i olika formationer

dc.contributor.authorBjörkman, Albin
dc.contributor.authorEk, Paula
dc.contributor.authorJansson, Anton
dc.contributor.authorLarsson, Carl
dc.contributor.authorStorckenfeldt, Carl
dc.contributor.authorWirsén, Noah
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskapersv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciencesen
dc.date.accessioned2019-07-05T11:53:14Z
dc.date.available2019-07-05T11:53:14Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractPlatooning är ett koncept där fordon kör i grupp med korta avstånd sinsemellan. Idag är det en säkerhetsrisk att ligga nära framförvarande fordon, därför sker utvecklingen parallellt med självkörande fordon. Potentiella fördelar med platooning är bland annat att det kan leda till reducerat luftmotstånd vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning. Detta är också fördelaktigt för exempelvis transportsektorn ur ett kostnads- och miljöperspektiv. Tidigare studier är genomförda i vindtunnel med skalmodeller för att analysera flödesfenomen vid platooning. Testerna i vindtunnel kan vara dyra och tidskrävande vilket gör att det är av intresse att analysera platooning med Computational Fluid Dynamics (CFD) - analys. I denna studie kommer de aerodynamiska effekterna vid platooning av en kolonn med tre fordon analyseras med Star-CCM+. De huvudsakliga modellerna som används är Reynolds Averaged Navier Stokes och K- turbulens. Fordonsmodellen som används i simuleringarna är en Windsormodell med hjul. Simuleringsstudien är indelad i två testserier, den första serien med varierande avstånd och den andra med varierande sidvind för tre olika intervall. Rådata från simuleringarna bearbetas och analyseras för att upptäcka trender. I studien åskådliggörs gynnsamma trender för båda dessa testserier. I simuleringarna utan sidvind är den övergripande trenden att de två bakomvarande bilarna besitter de mest gynnsamma placeringarna. När en sidvind appliceras observeras en motsatt trend. Där har istället den ledande bilen den mest förmånliga placeringen. Då sidvind appliceras ökar luftmotståndet alltid för varje placering bakåt i kolonnen. Platooning är därmed ett känsligt koncept som har potential att ge stora förbättringar på aerodynamiken om alla omkringliggande faktorer är optimala.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/256907
dc.language.isoswe
dc.relation.ispartofseriesKandidatarbete - Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper : 2019:30
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectStrömningsmekanik
dc.subjectGrundläggande vetenskaper
dc.subjectHållbar utveckling
dc.subjectTransport
dc.subjectFluid mechanics
dc.subjectBasic Sciences
dc.subjectSustainable Development
dc.subjectTransport
dc.titleAerodynamiska effekter vid platooning: En simuleringsstudie på Windsormodellen i olika formationer
dc.type.degreeExamensarbete för kandidatexamensv
dc.type.degreeBachelor Thesisen
dc.type.uppsokM2
local.programmeMaskinteknik 300 hp (civilingenjör)
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
256907.pdf
Storlek:
2.83 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
Fulltext