Implementation av Elasticsearch i Lina

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2022
Författare
GUSTAVSSON, KATARINA
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Foxway använder i sitt dagliga arbete en egenutvecklad plattform kallad Lina. I takt med att företaget expanderar ökar kraven på de sökfunktioner som finns i systemet. Detta projekt har undersökt möjligheterna att implementera sökmotorn Elasticsearch i Lina för att effektivisera sökfunktionaliteten och förkorta svarstider. Målet med projektet var att den nya implementationen ska kunna göra samma typ av sökningar som systemet kan med nuvarande implementation men med förkortade svartider. Med hjälp av Elasticsearch och Logstash har en prototyp utvecklats som en omarbetning av det existerande systemet. API-anrop som skickas från Linas användargränssnitt hämtar data, som på förhand indexerats genom Logstash, från Elasticsearch. Själva omarbetningen var lyckad men målet att förkorta svarstiderna uppnåddes inte.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
prototyp , sökmotor , Elasticsearch , Logstash , svarstider
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index