Sy-i-stun, sektion genom stuvu

Typ
Program
Publicerad
1973
Författare
Modellbyggare
Bergman, Olle
Ivarsson, Ewa
Johansson, Ulf
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar en detalj av den timrade mangårdsbyggnaden på Svardal i Budalen. I och med att järnkaminerna togs i bruk, kunde fler rum värmas upp och den ursprungliga enkelstugan har i etapper byggts till med fler rum i rad och med ytterligare en våning och vind. Modellen illustrerar hur den timrade stugan fogats till ytterligare ett timrat hus.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Svardal, Budalen, Norge
Svardal, Budalen, Norway
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1973-06
Samling