Kartläggning av potential och förutsättningar för implementering av AGC hos Volvo Lastvagnar

dc.contributor.authorAl-Wakkal, Wael
dc.contributor.authorBahsson, Mohamad
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisationsv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economicsen
dc.date.accessioned2019-07-03T14:46:41Z
dc.date.available2019-07-03T14:46:41Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractExamensarbetet har genomförts på Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve Göteborg. Företaget verkar i teknikens framkant samt är med och leder utvecklingen mot den fjärde industriella revolutionen inom lastbilsbranschen. Ett steg mot den fjärde industriella revolutionen är att implementera autonoma fordon i företagets interna logistik. Volvo Lastvagnar håller just nu på att undersöka möjligheten att implementera en Automated Guided Cart (AGC), vilket är en form av autonoma fordon, i ett område i fabriken. Ett tidigare examensarbete av Hansson (2017) har legat till grund för rapporten. I Hanssons arbete har en modell utvecklats för att utvärdera behovet av AGC och området AGC:n ska verka i. Modellen utgjorde en stor del av observationsschemat som användes i arbetet för att undersöka fabriken. Observationsschemat bestod av flera indikatorer som till exempel potentiell rutt och områdets layout. Syftet med examensarbetet är att presentera en karta över Tuve-fabriken som visar potential och förutsättningar för att implementera AGC:er i fabriken. Kartan är uppdelad i fem områden - Cabtrim, LA Huvudline, LB Huvudline del 1, Motor, LB Huvudline del 2 - där varje område består av delområden som analyserades. Delområdena i kartan markerades i en av tre färger - grön, gul eller röd - beroende på delområdets potential och förutsättningar till att implementera AGC. Den gröna kategorin visar de delområden med högst potential och förutsättningar, medan den röda kategorin visar de med lägst potential och förutsättningar. Examensarbetet visade bland annat att Volvo Lastvagnar behöver adoptera ett nytt tankesätt vid implementering av självkörande fordon, däribland AGC:er. Volvo Lastvagnar behöver analysera implementeringen på områdesnivå och inte på stationsnivå för att utnyttjandegraden för AGC:n ska vara hög. Examensarbetet identifierade även flera aspekter för vidare studier som till exempel att implementera AGC:n i de identifierade delområdena som ansågs vara lönsamma.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/255372
dc.language.isoswe
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectProduktion
dc.subjectTransport
dc.subjectGrundläggande vetenskaper
dc.subjectHållbar utveckling
dc.subjectÖvrig industriell teknik och ekonomi
dc.subjectProduction
dc.subjectTransport
dc.subjectBasic Sciences
dc.subjectSustainable Development
dc.subjectOther industrial engineering and economics
dc.titleKartläggning av potential och förutsättningar för implementering av AGC hos Volvo Lastvagnar
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
local.programmeEconomics and manufacturing technology (180 hp)
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
255372.pdf
Storlek:
3.14 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
Fulltext