Aarebron

Typ
Program
Publicerad
1968
Författare
Modellbyggare
Marve, Marianne
Melin, Karl-Johan
Neideman, Hans
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Bron från 1550 är byggd helt i trä. 15-19 m långa och en halv meter tjocka ekstockar ligger mellan murade kalkstensstöd. Mot hyllor på stöden vilar ekstöttor, som stöder bron underifrån. För att undvika nedböjning har bron i vissa delar också försetts med hängverk. Träkonstruktionen skyddas av ett tak.Den schweiziska timmerbyggnadskonsten finns tillämpad i en mängd brobyggen alltsedan 1300-talet. Bron i Wangen, kantonen Bern har restaurerats under 1900-talet.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Wangen, Schweiz
Wangen, Schweiz
Byggnad (typ)
Byggår
1550
Modelltyp
Skala
1:30
Teknik / material
Index
1968-02C
Samling