Isolationsstudie av DC/DC-omriktare. Havsbaserad vindkraft

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Elektroteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2013
Författare
Hellqvist, Oscar
Larsson, Jonas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Förnyelsebar energi är viktigt för att minska människans negativa miljöpåverkan. Ett steg i processen är optimering av transmissionsnätet och investering i fler förnyelsebara energikällor, till exempel vinkraftparker. Vinkraftparker med enbart likströmsöverföring har lägre effektförluster än motsvarande växelström. För att ytterligare minska förluster i likströmsnät behöver spänningen ökas med DC/DC-omriktare. Syftet med studien är att uppskatta vilken effekt en DC/DC-omriktare kan uppnå om den placeras i en 20’ container vid botten av ett vindkraftverk, detta under förutsättning att modern teknik används. Studien presenterar en modell av DC/DC-omriktare i en container och beskriver hur beräkningarna har utförts. Alla beräkningar baseras kring förenklade modeller, vilket innebär att slutresultatet ger en optimistisk bild av hur omriktare kan rymmas i containerkonstruktioner. Fördelen med omriktare i container vid botten av ett vindkraftverk är att ingen separat platform behöver konstrueras för DC/DC-omriktare och därmed är mer ekonomiskt. Modellen och beräkningarna visar att en teoretisk DC/DC-omriktare om 360 MWfår plats i containern. I praktiken föreslås maximal effekt om 240 MW med förenklingarna i åtanke.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Energi , Hållbar utveckling , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Elkraftteknik , Havs- och vattendragsteknik , Building Futures , Energy , Sustainable Development , Innovation & Entrepreneurship , Electric power engineering , Ocean and River Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index