Mjukvaruutveckling av FreeRTOSbaserade inbyggda system

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
SVENSSON, LUDVIG
DANG, MICHAEL
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Mjukvaruutveckling mot inbyggda system har historiskt varit präglad av begränsad tillgång till fysisk hårdvara. Som ett resultat kan utvecklingen och testerna som görs mot fysisk hårdvara orsaka konflikter och tidskrävande problem mellan teammedlemmar. Diadrom strävar efter att effektivisera utvecklings- och distributionsprocessen genom att utforska möjligheterna att simulera inbyggda system i molnet, så att teammedlemmarna inte begränsas av den fysiska hårdvaran. Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheterna att simulera hårdvara baserad på FreeRTOS applikationer i molnet. Dessutom: hur kan mjukvaruutveckling av en inbyggda applikationer utformas för att underlätta virtualisering i molnet men samtidigt fungera mot den fysiska hårdvaran? Undersökningen började med att definiera problemet och sedan gå vidare till att utforma ett lösningskoncept. Innan man kom fram till en lösning behövdes en stor mängd efterforskning och testning göras. Huvudfokusområdet låg kring Amazon AWS och ARM AVH. Efter avslutad efterforskning och testning kunde en prototyp implementeras. Den praktiska bidraget var ett proof of concept som kördes på hårdvara och AWS. Samtidigt är det teoretiska bidraget ett tillägg till kunskapen om simulering av inbyggd mjukvara som kommer att vara användbar under den kommande framtiden. Sammanfattningsvis har resultaten visat indikationer på att det är möjligt att skapa en simulerad miljö för utveckling av inbyggd applikationsprogramvara som kan representera en fysisk miljö inom en snar framtid
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index