Beltesholmen Summer House, main model

Typ
Program
Publicerad
2022
Författare
Modellbyggare
Björk, Isabelle
Khudur, Abrar
Faxberg, Greta
Robertsson, Kalle
Stahre, Kerstin
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Wenche Selmers summerhouse in the Norwegian archipelago. Main model in scale 1:20. Materials: Wood, plaster, concrete and plexiglass.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Wenche, Selmer
Geografisk plats
Store Beltesholmen, Norge
Byggnad (typ)
Bostad
Byggår
1957
Modelltyp
Översikt
Skala
1:20
Teknik / material
Wood, plaster, concrete, plexiglass
Index
2022-07A
Samling