Uaupé-hus

Typ
Program
Publicerad
1969
Författare
Modellbyggare
Edberg, Hans
Enoksson, Kersti
Johansson., Magnus
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar ett släkt- eller byhus hos Uaupéstammarna i Amazonasområdet. Uaupé är svedjebrukare, som flyttar med några års mellanrum för att röja ny mark. Huset utgörs av två stora skärmtak som lutar mot varandra och bärs upp av åsar på stolpar. Tak och väggar av bambu täcks av ett tjockt lager vikta palmblad. Huset rymmer 50-200 personer. Familjerna bor kring var sin eldstad utefter väggarna, medan rummets mitt används för samling och dans.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Amazonasområdet, Sydamerika
Byggnad (typ)
Bostad
Byggår
Modelltyp
Konstruktion
Skala
1:25
Teknik / material
Index
1969-25