Chalmershindret 2020

Typ
Projektarbete, avancerad nivå
Project Report, advanced level
Program
Publicerad
2020
Författare
Skötte, Anna
Uddenstig, Tilda
Bustrén, Cecilia
Strömbeck, Frida
Lindenbaum, Lisa
Arosenius, Hedvig
Karlsson, Emma
Gustafsson, Lisa
Lundberg, Isabella
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
För femte året i rad utfördes mätningar på Gothenburg Horse Show, GHS, av en projektgrupp beståendes av chalmerister från olika program och årskurser. Till skillnad från föregående år bestod gruppen också av ett antal internationella studenter. Denna rapport sammanfattar projektet Chalmershindret 2020 utifrån två tidigare statusrapporter och utförandet av mätningarna på Gothenburg Horse Show, samtresultatet från tävlingsveckan. I år beslutade projektgruppen att mäta språngets högsta position över marken och var den är i förhållande till mitten av hindret. Likt tidigare år delades gruppen in i två mindre fokusgrupper, en teknikgrupp och en media- och designgrupp. Media- och designgruppens syfte var att presentera Chalmershindret utåt, dels för att väcka intresse dels för sport- och hästintresserade chalmerister, men också teknikintresset hos övriga hästvärlden. Teknikgruppen ansvarade för att själva mätningarna skulle fungera fram till och under Gothenburg Horse Show. Utöver fokusgrupperna ansvarade en projektledare för den interna och externa kommunikationen, samt en vice projektledare med ekonomiansvar för att sköta inköp och budgetfrågor. Årets chalmershinder under GHS anses vara lyckade, mätningar kunde genomföras under nästan alla hoppklasser under tävlingsveckan och gruppen upplevde att mätningarna väckte mycket intresse från publik och förbipasserande i monter.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index