Spring orthosis analysis - Finite element modelling and optimization of a composite material

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Berge, Joakim
Lerneryd, Erik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap , Hållbar utveckling , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Fastkroppsmekanik , Materials Science , Sustainable Development , Innovation & Entrepreneurship , Solid mechanics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index