Equipe Online för Android - tävlingsresultat i mobilt format

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159954
Download file(s):
File Description SizeFormat 
159954.pdfFulltext2.24 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Equipe Online för Android - tävlingsresultat i mobilt format
Authors: Andersson, Jessica
Nyblom, Viktor
Ström, Fredrik
Svantesson, Joanna
Abstract: Denna rapport ämnar beskriva framtagningen av en applikation för Android riktad mot aktiva inom ridsporten. Under många tävlingar inom ridsporten har tävlande och åskådare svårt att snabbt få tillgång till resultaten på plats. Projektet ämnar öka tillgängligheten till resultat och startlistor, vilket resulterade i en prototypapplikation för Android. Rapporten beskriver hur det i början av projektet genomfördes en förstudie där projektgruppen tittade närmare på Equipe AB:s webbtjänster samt skapade en öppen marknadsundersökning som låg till grund för utvecklingen av applikationen. Rapporten tar även upp projektets utvecklingsprocess, Scrum. Efter färdigställande av en prototyp av applikationen genomfördes användartester för att utvärdera de olika delarna och samla data inför vidare utveckling. I rapporten beskrivs prototypen, där basfunktionerna är presentation av start och resultatlistor, onlinelistor, bevakning av en start och lista alla aktuella tävlingar med respektive tidschema. Dessa basfunktioner fungerar och har banat väg för positiv respons. Applikationen har även fått ett stort intresse i olika forum vilket motiverar en fortsatt utveckling av den här typen av applikation.
Keywords: Datavetenskap (datalogi);Computer Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159954
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.