Ramverk för webb-baserade mobil-applikationer

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159967
Download file(s):
File Description SizeFormat 
159967.pdfFulltext842.42 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Ramverk för webb-baserade mobil-applikationer
Authors: Appelgren, Mattias
Berget, Markus
Malmquist, Anton
Wernvik, Anton
Abstract: Smartphone-marknaden är idag en mångmiljardindustri; för utvecklare har det skapats en helt ny marknad för mobil-applikationer. Ett problem med marknaden idag är den fragmentering som finns mellan olika mobila operativsystem, detta är ett problem då utvecklare behöver utveckla flera separata applikationer för olika mobila operativsystem.<br Projektet som avhandlas i rapporten syftar till att undersöka om detta problem kan lösas med hjälp av utvecklingen av ett ramverk. Ett sådant ramverk skulle möjliggöra för utvecklare att utveckla sina applikationer med vanliga webbtekniker men samtidigt få tillgång till de funktioner som plattformsspecifikaapplikationer har tillgång till. Dessa kan vara vibration, kamera, kompass etc. Grundidén var ett ramverk med två komponenter. Den ena delen skriven i Javascript som webb-applikationerna implementerar. Den andra delen av ramverket är en applikation utvecklad för det specifika mobila operativsystemet, detta för att möjliggöra tillgång till de hårdvarunära funktionerna hos enheten. Dessa två delar kommunicerar sedan via Javascript. IOS och Android undersöktes och det visade sig möjligt att genomföra projektet på båda plattformarna. På grund av tidsramarna för projektet valdes Android som plattform att bygga vidare på. Utvecklingen skedde på ett agilt sätt med metoden Crystal Clear. Det slutgiltiga ramverket tillhandahåller sju huvudsakliga komponenter till webbutvecklare, och det producerades även en webb-applikation som implementerar alla dessa funktioner. Dessutom har tester på riktig hårdvara har genomförts framgångsrikt. Detta projekt visar på de möjligheter det finns att integrera webb-applikationer med mer hårdvarunära funktioner. Begränsningarna ligger främst i att det behöver skapas en applikation för varje mobilt operativsystem, och eftersom denna teknik skulle göra många av de distributionsmarknader som finns redundanta så ligger det inte i operativsystemsägarnas intresse, då de ¨aven förlorar kontrollen över vilka applikationer som finns tillgängliga till deras operativsystem.
Keywords: Datavetenskap (datalogi);Computer Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159967
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.