Dubbla nätverk i samma dator - Blanda rött och grönt

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161295
Download file(s):
File Description SizeFormat 
161295.pdfFulltext1.56 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Dubbla nätverk i samma dator - Blanda rött och grönt
Authors: Löfström, Erica
Tedblad, Roger
Luc, John
Olausson, Daniel
Holmberg, Oscar
Andersson, Jacob
Abstract: Många företag och organisationer vill kunna skydda känslig data från obehöriga. En lösning på detta problem är att separera intranät från Internet. Ett sätt att åstadkomma en sådan separering är genom att använda virtuella nätverk (VLAN). I denna rapport undersöks det om säkerheten hos VLAN är tillräckligt hög för att två virtuella nätverk ska kunna ersätta två fysiskt separerade nätverk. För att undvika att använda en dator till vardera nätverk används virtualisering, vilket gör det möjligt att ansluta en fysisk dator till två virtuella nätverk. Miljön bedöms som säker om trafik från det interna nätverket inte är åtkomlig från det externa nätverket med internetåtkomst. Arbetet avgränsades till att endast behandla Linux-baserade operativsystem. Säkerheten utvärderades genom system- och nätverkstestning. Bland annat genomfördes attackerna ARP spoofing, MAC flooding samt manipulerad och dubbel VLAN-tagg. Resultatet visade att det är möjligt att konfigurera en miljö för att säkert ansluta en enda dator till två olika virtuella nätverk. Däremot var säkerheten helt beroende av hur switch och datorer konfigurerades. Det gick dessutom att påverka prestandan i det interna nätverket genom att utföra en MAC flooding-attack från det externa nätverket. Därmed kunde säkerheten i den konfigurerade miljön inte motsvara säkerheten som uppnås med två fysiska datorer kopplade till två olika fysiska nätverk.
Keywords: Datavetenskap (datalogi);Computer Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161295
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.