Övervakning, felsökning och effektivisering av marina elsystem

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167721
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Övervakning, felsökning och effektivisering av marina elsystem
Authors: Bengtsson, Fredrik
Olsson, Andreas
Abstract: Arbetet gjordes för att ge en bild av hur ett marint elsystem skulle kunna göras mer effektivt och servicevänligt då personalen ombord på mindre fartyg ofta saknar högre utbildning inom el och maskinteknik. Frågeställningen har tagits fram med hjälp av egna erfarenheter om problemområden inom el och till viss del av frågor som har uppkommit under arbetets gång. Grundidén, som alltid har varit en röd tråd genom hela arbetet, är frågan om hur ett elsystem kan göras mer lättarbetat och överskådligt. Information har insamlats från litteratur, fältstudier och intervjuer. Intervjuerna har främst varit med personer som är aktiva inom den marina elbranschen. Fältstudier ombord på testfartyget har varit den största och mest krävande delen av informationsinsamlingen. Rapportens slutsats är att det går med ganska enkla ändringar och uppgraderingar att spara både tid och pengar, samt att säkerheten ökar väsentligt.
Keywords: Farkostteknik;Transport;Vehicle Engineering;Transport
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167721
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.