3D-Skanning och motion capture Med Microsoft Kinect

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/168250
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: 3D-Skanning och motion capture Med Microsoft Kinect
Authors: Olsson, Martin
Abstract: 3D-skanning och motion capture används inom många olika typer av industrier. Men tekniken är dyr och många aktörer får svårt att slå sig in på marknaden. Därför undersöks möjligheten att använda Microsoft Kinect som en 3D-skanner och motion capture enhet. Under arbetet har flera 3D-skannings- och motion capture program testats. Resultaten från skanningarna med Kinect har sedan jämförts mot FlexScan3D-skanningar med GOM Inspect. Motion capture resultaten jämfördes mot verkligheten för att få en så god jämförelse som möjligt. Resultaten från 3D-skanning blev bra med vissa restriktioner. Skanningarna går att använda men inte inom industrin där större noggrannhet krävs. Dessutom kan inte små objekt skannas på grund av att hårdvaran är för dålig. Att använda Kinecten som motion capture enhet är däremot att rekommendera. Där skanning med iPiSoft gav resultat som kan liknas med verkligheten.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/168250
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.