Biogas till kemisk industri En fallstudie som undersöker affärsmöjligheter och hinder för biogas som råvara och energi i industrin, med fokus på kemiföretag i Västsverige

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/178510
Download file(s):
File Description SizeFormat 
178510.pdfFulltext940.41 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Biogas till kemisk industri En fallstudie som undersöker affärsmöjligheter och hinder för biogas som råvara och energi i industrin, med fokus på kemiföretag i Västsverige
Authors: Falsen, Christoffer
Kuylenstierna, Frida
Keywords: Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Industriell organisation, administration och ekonomi;Innovation & Entrepreneurship;Industrial organisation, administration and economics
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
Series/Report no.: Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden : E 2013:035
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/178510
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.