Spelbaserad lärplattform. Kan spelifiering av en högskolekurs öka studenters motivation inom skolan?

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/245527
Download file(s):
File Description SizeFormat 
245527.pdfFulltext2.01 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Spelbaserad lärplattform. Kan spelifiering av en högskolekurs öka studenters motivation inom skolan?
Authors: Andersen, Tobias
Nilsson, Emilia
Tao, Alex
Tegman, Joel
Tegnander, Niklas
Abstract: Denna rapport beskriver framtagningen av en webbapplikation vars syfte är att öka engagemang för studier vid högskolan. Det är vanligt att engagemanget hos studenter vid högskolan varierar beroende på vilka kurser de läser. Med lågt engagemang finns det risk att skolarbetet påverkas negativt. Projektets mål är att försöka hitta ett sätt att få studenter att känna sig mer engagerade till studier med hjälp av konceptet spelifiering. När webbapplikationen utvecklats utfördes ett användbarhetstest för att undersöka hur intuitiv den var att interagera med. Vid testerna tydliggjordes vissa brister med designen, vilket försvårade utvärderingen av spelifiering som koncept. För att bättre undersöka hur väl applikationen underbygger och ökar engagemang hade en längre period av utvärdering behövts. Optimalt hade varit att följa studenter som använder applikationen medan de studerar. Baserat på testresultaten finns dock indikationer på att spelifiering har potential inom lärandet.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/245527
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.