Vi sitter i samma båt - En tvärkulturell kvantitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön ombord

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/246627
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
246627.pdfFulltext1.04 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: Vi sitter i samma båt - En tvärkulturell kvantitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön ombord
Författare: Olsson, Andreas
Ylvinger, Robin
Sammanfattning: The purpose of this study was to examine the psychosocial working environment in the merchant fleet and if it’s influenced by cultural background. A survey form attending to different subjects of the psychosocial working environment was distributed to active sailors with Swedish and Filipino origin. The results from Swedish and Filipino sailors were compared and analyzed using models from previous stress and cross-cultural research. It became evident that there was an overall similarity in how the psychosocial working environment was perceived by crew members with different cultural backgrounds. However, minor deviations could be distinguished in a few areas of the psychosocial working environment such as perceived commitment to the workplace and quality of leadership.
Nyckelord: Transport;Annan teknik;Transport;Other Engineering and Technologies
Utgivningsdatum: 2015
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/246627
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!