Solcellsanläggningar i nybyggnadsprojekt - Utvärdering med fokus på beslutsprocessen.

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250967
Download file(s):
File Description SizeFormat 
250967.pdfFulltext6.33 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Solcellsanläggningar i nybyggnadsprojekt - Utvärdering med fokus på beslutsprocessen.
Authors: Chamat, Johnny
Carlsson, Emil
Abstract: Detta examensarbete är ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och Skanska. Rapportens huvudmål och inriktning kommer att vara solceller i allmänhet och beslutsfattning kring solcellsinstallationer i synnerhet. Syftet med rapporten är att ge en ökad förståelse för de drivande faktorerna i beslutsfattandet angående installation av solcellsanläggningar vid nybyggnationsprojekt i Sverige. Solelens tekniska förutsättningar, miljöcertifieringar, stödsystem och regelverk som påverkar beslutsfattandet kartläggs. Solelens tekniska förutsättningar där parametrarna riktning, lutning och skuggning är betydande och viktigt att ta hänsyn till för maximal produktion. I projekt där miljöcertifieringar efterfrågas används solceller för att uppnå de uppsatta målen. Stödsystem och regelverk för solcellsinstallation är olika beroende på om man är privatperson, mikroproducent eller elproducent. Rapporten undersöker vilka faktorer som har varit betydande för beslutsfattning av solcellsinstallation på fastigheter som kontor, butiker och skola där stort konstant elbehov behöver täckas. Rapporten utvärderar även solceller på taket på ett parkeringsgarage vilket är en oanvänd yta. Beslut om solcellsinstallation i projekten är beroende av aktörernas målsättning i ämnet. I rapporten har vi kunnat urskilja tre olika kategorier: 1. Offentliga organ som har satsat på miljömål vilket gynnar utbredningen av solceller. 2. Privata företag som genom sitt byggande vill profilera sig gentemot kunder och arbetstagare. 3. Privata företag som vill höja marknadsvärdet på aktuell fastighet gentemot köpare/ hyresgäster.
Keywords: Building Futures;Energi;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Energy;Civil Engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-17-12
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250967
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.