Problemlösningsuppgifter för gymnasiet Med fokus på verklighetsanknytning, modellering,programmering och diskussion

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251693
Download file(s):
File Description SizeFormat 
251693.pdfFulltext8.07 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Problemlösningsuppgifter för gymnasiet Med fokus på verklighetsanknytning, modellering,programmering och diskussion
Authors: Bergqvist, Björn
Bergrahm, Axel
Johansson, Mattias
Kaboteh, Poya
Pettersson, Ida
Abstract: Matematik är ett kärnämne i skolan idag, och anses av de flesta mycket viktigt. Samtidigt är det en vanlig uppfattning att det är svårt, tråkigt och oanvändbart. Med detta projekt vill vi underlätta för lärare att arbeta mer med problemlösning i sin undervisning. Detta görs genom att införa nya typer av matematiska problem för gymnasieskolan, eftersom vår undersökning visade att 91% av de svarande gymnasielärarna arbetade med att inkludera problemlösning i undervisningen, men 42% hade svårt att hitta bra problem. Huvudsyftet med detta projekt har därför varit att utforma problem för att hjälpa dessa lärare. Problemen är öppna, verklighetsanknutna, ger underlag för diskussion, och ska framför allt ge känslan av att matematik är användbart. Eftersom programmering snart ska införas i skolmatematiken är även en del av problemen konstruerade för att förbereda inför det. Till problemen följer även ett förslag på en komplett lektionsplanering och allt presenteras på en användarvänlig hemsida som ger enkel tillgång för alla lärare som är intresserade. De skapade problemen testades även på gymnasieskolor vilket visade att av de 26 svarande ansåg 80% att de lärde sig något och 75% uttryckte på något sätt att problemet var roligt eller meningsfullt. Alla lärare var också nöjda med det problem de testat och ansåg att den tillhörande informationen gjorde dem enkla att sätta sig in i.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251693
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.