Implementeringsstudie av InfraWorks 360 i samverkan med Revit och AutoCAD Civil 3D Användning av BIM i tidigt skede vid broprojektering

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251956
Download file(s):
File Description SizeFormat 
251956.pdfFulltext5.95 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Implementeringsstudie av InfraWorks 360 i samverkan med Revit och AutoCAD Civil 3D Användning av BIM i tidigt skede vid broprojektering
Authors: LINDSTRÖM, NIKLAS
VENDELSTRAND, ISAK
Abstract: BIM har aktualiserats och blivit mer etablerat inom byggbranschen på senare år och förekommer alltmer som ett arbetssätt i anläggningsbranschen där den appliceras för att skapa en digital modell av en anläggning. Parallellt med etableringen av BIM i anläggningsbranschen går utvecklingen av de programvaror som möjliggör BIM framåt, där InfraWorks 360 är ett aktuellt exempel på detta. Huvudsyftet med examensarbetet är att ta fram en eller ett par förslag på arbetsmetodiker där InfraWorks 360, Revit och Civil 3D i samverkan kan nyttjas på ett effektivare sätt. Detta för att underlätta en eventuell implementering av InfraWorks 360 i en verksamhet baserad på Revit och Civil 3D. Detta examensarbete innehåller en grundlig undersökning i form av en fördjupning i programvaran InfraWorks 360. Dessutom omfattar studien en utredning kring vilka alternativa vägar som är möjliga att gå för att i större utsträckning använda InfraWorks 360 som ersättning för Revit och Civil 3D i det tidiga skisseringsskedet av ett anläggningsprojekt. Vidare undersöker examensarbetet effektivitet genom att i InfraWorks 360 producera likvärdigt material efter ett befintligt projekt utfört i Revit. Detta genomförs för att kunna jämföra arbetstider, kvalitet på visualisering och framförallt belysa för- och nackdelar med både den befintliga och den nyföreslagna arbetsmetodiken. Studien visar att visualiseringen som kan uppnås genom InfraWorks 360 är en klar fördel med programvaran. Med hänsyn till hur användarvänlig den också är rekommenderas aktörer på marknaden att i alla fall överväga en ökad användning av InfraWorks 360. Programvaran kan bidra med en tydligare kommunikation mellan olika aktörer och beställare med sin effektiva arbetsmetodik och kraftfulla visualisering. Möjligen kan InfraWorks 360 fylla en funktion i skeden där förändring i projektet fortfarande sker kontinuerligt i samband med dialog med exempelvis beställare. Fortsätter dock utvecklingen av InfraWorks 360 i den takt den gör idag skulle en implementering av programvaran vara en effektiv och lönsam åtgärd.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-17-37
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251956
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.