Lifeboat launch on passenger- and cruise vessels during a heel exceeding 20°

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255041
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255041.pdfFulltext1.64 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Lifeboat launch on passenger- and cruise vessels during a heel exceeding 20°
Authors: Lange Edman, Lucas
Johansson, Leo
Abstract: Passagerar- och kryssningsfartyg kan idag ha tusentals passagerare och besättning ombord. Det är därför avgörande att en säker och fullständig evakuering genom att sjösätta livbåtar och livflottar går att genomföra under en nödsituation. Den här processen kan bli delvis eller helt omöjlig att genomföra om fartyget når en slagsida över 20° innan den är klar. Den här studien kommer först att se till haverirapporter och dagens regler för att försöka komma fram till om dem i vissa fall har varit otillräckliga under sjösättning av livbåtar. Detta följs av exempel av vad som har gjorts eller görs idag för att öka fartygs förmåga att sjösätta sina livbåtar med en slagsida över 20°. Slutligen presenteras resultat från intervjuer för att komma fram till vad myndigheter, företag och personer som jobbar inom den maritima industrin står i denna frågan. Resultatet, baserat på haverirapporter och dokumentärer, visar att olyckor där fartygets oförmåga att sjösätta sina livbåtar vid en slagsida över 20° har inträffat. Intervjuer indikerar till att detta problem diskuteras på någon nivå inom IMO och att det generellt inom den marina industrin finns en positiv inställning till att förbättra sig på detta området.
Keywords: Transport;Marin teknik;Annan teknik;Transport;Marine Engineering;Other Engineering and Technologies
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255041
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.