Returlogistik i byggbranschen En kartläggning av returlogistik idag och dess utvecklingspotential

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256135
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256135.pdfFulltext1.35 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Returlogistik i byggbranschen En kartläggning av returlogistik idag och dess utvecklingspotential
Authors: BLOMÉ, AXEL
LINDERFALK, ALICIA
LJUNGQVIST, SOFIE
MELLGREN, SOFIA
NYDAHL, KAJSA
Abstract: Returlogistik är ett brett område som innefattar såväl avfallshantering som felbeställningar av material samt uthyrning av verktyg. En stor del av branschen anser idag att returlogistik är viktigt men trots det arbetas det väldigt lite med returlogistik och dess utveckling. De drivande faktorerna för att arbeta med returlogistik är framförallt ekonomi och hållbarhet. Kandidatarbetets syfte är att analysera returlogistiklösningar för returmaterial, förpackningsmaterial, verktyg och maskiner från byggarbetsplatser i husbyggnadsprojekt. Studien är uppbyggd på en litteraturstudie med fokus på returlogistik och angränsande ämnen följt av en intervjustudie med några av de största företagen inom byggbranschen gällande ämnesområdena logistik, returlogistik och Lean Construction. För att ge ett helhetsperspektiv av hur det ser ut i branschen idag inkluderar studien fyra olika företagstyper, entreprenörer, konsulter, materialleverantörer och uthyrningsföretag. Noggrann planering i tidigt skede av ett projekt är avgörande för hur väl returlogistiken kommer fungera. God planering och projektering medför att mindre material tas in på arbetsplatsen och returlogistik behövs därmed i mindre utsträckning. Ytterligare en förbättring som företag bör tänka på är att se till produktens helhetslogistik istället för företagets helhetslogistik. Detta skulle ge en naturlig orsak till att tänka på returlogistik i de tidiga skedena. Uppbyggnaden av retursystem är nyckeln för att systemet ska fungera bra. Ett exempel på detta är cirkulär hantering av lastpallar. Ett annat fungerande flöde är hanteringen av verktyg och maskiner som uthyrningsföretagen distribuerar.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256135
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.