Utveckling av hjälpmedel för inlärning : Med avseende på städindustrin

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256700
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Utveckling av hjälpmedel för inlärning : Med avseende på städindustrin
Authors: Pålsson, Annika
Tucak, Haris
Zekan, Adna
Keywords: Maskinteknik;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Produktion;Mechanical Engineering;Innovation & Entrepreneurship;Production
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256700
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor Theses (IMS)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.