Vad gör vi när sjömannen gråter?

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300137
Download file(s):
File Description SizeFormat 
VadGörViNärSjömannenGråter.pdf676.64 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Vad gör vi när sjömannen gråter?
Authors: Johansson, Erik
Byström, Joacim
Abstract: I dagens samhälle har problematiken kring psykisk ohälsa fått ett större fokus. Enligt flera internationella studier är psykisk ohälsa ett ökande problem inom sjöfarten. Vi vill här titta närmare på svensk sjöfart och de unika faktorer som kan ligga till grund för de psykiska besvären. Vårt mål har också varit att titta på hur arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö fungerar ombord, samt se vilka verktyg man har att tillgå. Detta har vi gjort genom att dels studera arbetsmiljölagstiftning kring organisatorisk och social arbetsmiljö, samt analyserat en mängd tidigare och till största del internationella forskningsstudier. Vi har därefter sammanställt det resultat som vi fått fram genom intervjuer med personer inom branschen och det är en genomgående efterfrågan på förbättrad kunskap inom området.
Keywords: Psykisk ohälsa, organisatorisk och social arbetsmiljö, svensk sjöfart, stress, isolation och sömn
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300137
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.